Grand Slam

Grand slam er tennisskolens øverste juniornivå. Grand Slam betyr satsingstrening med fokus på å alltid bli bedre. Til denne gruppen velger våre trenere ut aktuelle spillere. Det vil ikke være mulig å melde seg på til gruppen.

Det spilles med gule tennisballer på hele banen.

Grand Slam gruppen har også fysisk trening utenfor tennisbanen slik at de ikke bare blir bedre teknisk, men også utvikler sin kondisjon og styrke.

Det legges opp til at spillerene skal kunne delta i eksterne og interne turneringer.

Her må spillerne trener også utenfor organisert trening.