Styret har besluttet å ikke delta på folkemøte 5. mai.

Som orientert i medlemsmøter tidligere i april har klubben vært invitert til å delta i et folkemøte arrangert av Grefsen Vel for å debattere vårt behov for tennishall. Dette har vi takket nei til, og nedenfor er vårt svar

Takk for invitasjon til folkemøtet 5. mai. Etter nøye vurdering ønsker vi å avstå fra å delta av flere årsaker. For det første synes vi det blir noe feil å skulle debattere den søknaden vi har inne hos Plan- og byggningsetaten i dette forum. Vår dispensasjons- og rammesøknad må behandles etter vanlig prosedyre/saksgang.

Videre ble det i Bydelsutvalgsmøtet den 27. mars vedtatt at klubben skal vurdere alternative plasseringer for tennishall, i tillegg til eksisterende forslag. Dette er en prosess vi er i gang med.

Vi kan av agendaen ikke se at folkemøtet legger opp til innspill og konstruktiv dialog for å finne gode tennishall løsninger. Grefsen tennisklubb er godt kjent med argumentene og vurderingene mot oppsetting av tennishall på Disenjordet. Et eget møte for kun å diskutere for- og motargumenter anser vi ikke som hensiktsmessig. Dersom Velforeningen og øvrige naboer ønsker kontakt med klubben for et løsningsorientert samarbeid og er vi selvfølgelig positive til dette.

Tennisklubbens behov og planer er behørig belyst i både informasjonsmøtet for naboene, i lokalpressen og overfor bydelspolitikerne. Det er ikke noen ny informasjon vi ville ha å tilføye i folkemøtet.