Parkering og biltrafikk

Parkering og biltrafikk
Styret i Grefsen TK minner på nytt om at all ferdsel med bil på gangvei ved anlegget er forbudt.
Parkering er tilgjengelig på pakeringsplass inngang Kjelsåsveien og i Grefsenveien.