Ordinært årsmøte ons 9.mars kl 19:00

Ordinært årsmøte ons 9.mars kl 19:00

GREFSEN TENNISKLUBBS MEDLEMMER

I henhold til Grefsen tennisklubbs vedtekter § 9 innkalles til ORDINÆRT ÅRSMØTE, som avholdes i klubbhuset på Grefsen: ONSDAG 9. MARS 2016 KL. 19.00

Fullstendig saksliste med tilhørende dokumenter for årsmøtet er nå tilgjengelig.

Saksliste til Årsmøte 2016

2015 Styrets beretning til Årsmøte 2016

2015 Balanse

2015 Resultatregnskap

2015 Revisors beretning

2016 Budsjett

Lovnorm for Grefsen tennis

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Valg av referent, ordstyrer og 2 personer til å underskrive protokollen
2. Gjennomgang av Styrets årsberetning for 2015
3. Gjennomgang av regnskap for 2015
4. Behandle innkomne forslag og saker
5. Fastsettelse av nye vedtekter
6. Fastsettelse av medlemskontingent for 2016
7. Fastsettelse av budsjett for 2016
8. Valg av styre, komiteer og utvalg, revisorer og representanter til ting
9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes Styret i Grefsen Tennisklubb ved Styrets leder på e-post: leder@grefsentk.no, senest 24. februar 2016.

VELKOMMEN
Styret