Innkallelse til Grefsen tennisklubbs ordinære årsmøte

Innkallelse til Grefsen tennisklubbs ordinære årsmøte

Grefsen tennisklubb inviterer klubbens medlemmer til ordinært årsmøte torsdag 19. mars kl 18. Årsberetningen og regnskapet for 2014 og saksliste for årsmøte er tilgjengelig fra 12.mars.

I henhold til Grefsen tennisklubbs vedtekter § 9 innkalles til ORDINÆRT ÅRSMØTE, som avholdes i klubbhuset på Grefsen:TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00

DAGSORDEN:

  1. 1) Godkjenning av innkallingen og dagsorden
  2. Valg av referent, ordstyrer og 2 personer til å underskrive protokollen
  3. 2) Gjennomgang av Styrets årsberetning for 2014
  4. 3) Gjennomgang av regnskap for 2014
  5. 4) Behandle innkomne forslag og saker
  6. 5) Fastsettelse av nye vedtekter
  7. 6) Fastsettelse av medlemskontingent for 2015
  8. 7) Fastsettelse av budsjett for 2015
  9. 8) Valg av styre, komiteer og utvalg, revisorer og representanter til ting
  10. 9) Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes Styret i Grefsen Tennisklubb ved Styrets leder på e-post:leder@grefsentk.no, senest 11. mars 2015.

VEDLEGG

Årsberetning

Regnskap

Saksliste