Endringer i trenerteamet

Endringer i trenerteamet

Til informasjon for spillere på tennisskolen og foreldre samt deltakere på voksenkurs.

Marcus Roswall som har vært trener i Grefsen tennisklubb siden nyttår, har sluttet i GTK med virkning fra og med 26. mai. Joakim Syversen vil overta som midlertidig trener etter Marcus for perioden frem til sommerferien.

Ved oppstart høstsesongen etter sommerferien vil Johannes Abrahamsson tiltre i et fulltidsengasjement for Grefsen TK.

Johannes har per idag et begrenset engasjement hos GTK med treninger på fredager og i helger. Johannes vil sammen med Lance utgjøre vårt hovedtrenerteam fra høsten av. I tillegg vil hjelpetrenerene fortsette som nå.

Med hilsen

Styret i Grefsen TK