Priser baneleie

Medlemmer

Utendørs er det gratis å spille på banene. Innendørs gjelder tabellen nedenfor. På grunn av korona tider er banene bare bookbar til medlemmer.

Medlemmer

Tid Man-Fre Lør og Søn
07:00 – 14:00 kr 160 kr 200
14:00 – 20:00 Tennisskole kr 200
20:00 – 22:00 kr 300 kr 200
22:00 – 23:00 kr 160 kr 200

Ikke-Medlemmer

Tid Man-Fre Lør og Søn
08:00 – 14:00 kr 300 Bare medlemmer
14:00 – 20:00 Tennisskole Bare medlemmer
20:00 – 22:00 Bare medlemmer Bare medlemmer
22:00 – 23:00 Bare medlemmer Bare medlemmer

Klubbens juniorer

Tid Man-Fre Lør og Søn
07:00 – 14:00 kr 50 kr 50
14:00 – 20:00 Tennisskole kr 50
20:00 – 22:00 kr 300 kr 50
22:00 – 23:00 kr 160 kr 50