Ordinært årsmøte onsdag 20. mars 2019

Ordinært årsmøte onsdag 20. mars 2019

I henhold til Grefsen tennisklubbs vedtekter § 13 skal det ORDINÆRE ÅRSMØTE avholdes onsdag 20. mars 2019 fra kl 18 (på klubbhuset).

Fullstendig saksliste for Årsmøtet, samt balanse, regnskap, budsjett og Styrets beretning vil bli gjort er tilgjengelig på klubbens hjemmeside, www.grefsentk.no, 1 uke før Årsmøte.

Saksliste til Årsmøte 2019

Budsjett 2019

2018 Balanse

2018 Resultatregnskap

Styrets beretning for 2018 til årsmøtet 2019

DAGSORDEN:

  1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden, valg av referent, ordstyrer og 2 personer til å underskrive protokollen
  2. Gjennomgang av Styrets årsberetning for 2018
  3. Gjennomgang av regnskap for 2018
  4. Behandle innkomne forslag og saker
  5. Fastsettelse av medlemskontingent for 2019
  6. Fastsettelse av budsjett for 2019
  7. Valg av styre, komiteer og utvalg, revisorer og representanter til ting
  8. Eventuelt m bl.a. orientering om hall, oppgradering øvre anlegget, Tonsen

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må sendes Styret i Grefsen Tennisklubb ved Styrets leder på e-post: leder@grefsentk.no, senest 13. mars 2019.

Med tennishilsen, Styret

Per Henrik Hovelsrud, Paal Olafsen, Merethe Toft, Bjørn Syversen, Christian Tvedt, Kathrin Steffen