Styret

Navn Stilling E-post
Per Henrik Hovelsrud Leder leder@grefsentk.no
Paal Olafsen Nestleder paal@olafsen.org
Bjørn Syversen Kasserer kasserer@grefsentk.no
Patrick Valeur Styremedlem patrickvaleur@gmail.co
Kathrin Steffen Sekretær kathrin.steffen@nih.no