Priser

Prisene i tabellen under gjelder et kalenderår, januar-desember. Ved innmelding før slutten av juni betaler en for et helt år. Fra juli er medlemskapet halv pris.

Type Alder Pris
Voksen 20 år og over 1.990 kr
Eldre junior

Yngre junior

13 – 19 år

6 – 12 år

1.050 kr

650 kr

Student * opp til 25 år 1.150 kr
Familie ** N/A 3.050 kr

* Med gyldig studentbevis

* *Kr. 3050,- for hovedmedlem og kr. 105,- for alle andre medlemmer av familien (forutsetter samme bodstedsadresse).

Alle spillere i tennisskole, juniorer som voksne, må betale medlemskap i tillegg til å betale kursavgift.

Husk at utmelding må skje skriftlig (dagligleder@grefsentk.no) innen 31. desember, for å unngå å bli fakturert for medlemskap det etterfølgende år.

 

Last ned vår brosjyre med praktisk informasjon rundt Grefsen tennis på høyre siden.